Search This Blog

Thursday, June 17, 2010

al-ikhlas

112:1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,

112:2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

112:3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,

112:4. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".

No comments:

Post a Comment