Search This Blog

Thursday, June 17, 2010

al-lahab

111:1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

111:2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

111:3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

111:4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

111:5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.

No comments:

Post a Comment