Search This Blog

Thursday, June 17, 2010

AL-MA'ARIJ

70:1. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi,

70:2. Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya,

70:3. (Yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.

70:4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.

70:5. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.

70:6. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh (mustahil).

70:7. Sedangkan kami memandangnya dekat (pasti terjadi).

70:8. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak.

70:9. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan),

70:10. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya,

70:11. Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya.

70:12. Dan istrinya dan saudaranya,

70:13. Dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).

70:14. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.

70:15. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak,

70:16. Yang mengelupaskan kulit kepala,

70:17. Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama).

70:18. Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.

70:19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

70:20. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,

70:21. dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,

70:22. kecuali orang-orang yang mengerjakan salat,

70:23. yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya,

70:24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

70:25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

70:26. dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,

70:27. dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.

70:28. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).

70:29. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,

70:30. kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

70:31. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

70:32. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

70:33. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.

70:34. Dan orang-orang yang memelihara salatnya.

70:35. Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.

70:36. Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu,

70:37. Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok?

70:38. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?,

70:39. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).

70:40. Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang; sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.

70:41. Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

70:42. Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,

70:43. (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),

70:44. dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.

No comments:

Post a Comment