Search This Blog

Thursday, June 17, 2010

ATH-THUR

52:1. Demi bukit,

52:2. dan Kitab yang ditulis,

52:3. pada lembaran yang terbuka,

52:4. dan demi Baitulmakmur,

52:5. dan atap yang ditinggikan (langit),

52:6. dan laut yang di dalam tanahnya ada api,

52:7. sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,

52:8. tidak seorang pun yang dapat menolaknya,

52:9. pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,

52:10. dan gunung benar-benar berjalan.

52:11. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,

52:12. (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan,

52:13. pada hari mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya.

52:14. (Dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya".

52:15. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

52:16. Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

52:17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan,

52:18. mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.

52:19. (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan",

52:20. mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

52:21. Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

52:22. Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.

52:23. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.

52:24. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

52:25. Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.

52:26. Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)".

52:27. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

52:28. Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.

52:29. Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.

52:30. Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya".

52:31. Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu".

52:32. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

52:33. Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman.

52:34. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.

52:35. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?

52:36. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).

52:37. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?

52:38. Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

52:39. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?

52:40. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?

52:41. Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?

52:42. Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.

52:43. Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. aha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

52:44. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih".

52:45. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,

52:46. (yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

52:47. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang lalim ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

52:48. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,

52:49. dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).

No comments:

Post a Comment