Search This Blog

Thursday, June 17, 2010

AT-TAKWIR

81:1. Apabila matahari digulung,

81:2. dan apabila bintang-bintang berjatuhan,

81:3. dan apabila gunung-gunung dihancurkan,

81:4. dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan),

81:5. dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,

81:6. dan apabila lautan dipanaskan,

81:7. dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh),

81:8. apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

81:9. karena dosa apakah dia dibunuh,

81:10. dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,

81:11. dan apabila langit dilenyapkan,

81:12. dan apabila neraka Jahim dinyalakan,

81:13. dan apabila surga didekatkan,

81:14. maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

81:15. Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,

81:16. yang beredar dan terbenam,

81:17. demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,

81:18. dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,

81:19. sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),

81:20. yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy,

81:21. yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.

81:22. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.

81:23. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.

81:24. Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib.

81:25. Dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk,

81:26. maka ke manakah kamu akan pergi?

81:27. Al Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,

81:28. (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

81:29. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.

No comments:

Post a Comment