Search This Blog

Thursday, June 17, 2010

al-a'la

87:1. Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi,

87:2. yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),

87:3. dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,

87:4. dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,

87:5. lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

87:6. Kami akan membacakan (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa,

87:7. kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

87:8. Dan Kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah,

87:9. oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat,

87:10. orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,

87:11. orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.

87:12. (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka).

87:13. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.

87:14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),

87:15. dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.

87:16. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.

87:17. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.

87:18. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,

87:19. (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

No comments:

Post a Comment